بدون دیدگاه

اگر به دنبال کسب ثروت در زندگی هستید این مطلب برای شماست. برای رسیدن به یک زندگی موفق از نظر درآمد نه تنها باید روش مدیریت و بهره وری زمان را بلد باشید بلکه روش برنامه ریزی روزانه را نیز کاملا مسلط باشید.

سرمایه گذاری در بازار

بدون دیدگاه

میل سرور (Mail Server)

میل سرور چیست ؟

این روزها دیگر نامه های کاغذی جای خود را به نامه های الکترونیکی داده اند. همه ما از ایمیل برای ارسال نامه های کاری یا دوستانه استفاده می کنیم. گاهی این ایمیل ها شامل اطلاعات بسیار مهمی هستند که باید امنیت آن تضمین شود. حتما دیده اید که برخی از آدرس ایمیل ها به شکل something@company.com است. که به جای Company نام خود شرکت قرار دارد.

این بدان معنی است که آن شرکت برای خود یک میل سرور اختصاصی دارد. میل سرور (  خرید میل سرور )یک نرم افزار است که امکان ارسال و دریافت ایمیل به سایت ها و میل های دیگران را ایجاد می کند. حال شاید بپرسید با وجود سرویس دهنده های بزرگی مانند gmail و yahoo دیگر چه نیازی به میل سرور اختصاصی است؟

sms