بدون دیدگاه

SQL Server Administration ، نام مجموعه آموزشی تصویری در زمینه مدیریت سرور SQL می باشد. در این مجموعه آموزشی سعی شده است تا دقیقا با هدف مشخص آموزش های لازم به دانش آموزان ارائه شود. شما در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا یک سرور SQL را برای خود آماده کنید و آن را مدیریت کنید. در این مجموعه آموزشی شما همچنین یاد خواهید گرفت تا چگونه از اطلاعات خود پشتیبان گیری (backups) بگیرید.

در مجموعه آموزشی SQL Server Administration ، شما همچنین به مسائل امنیت و پیکربندی نیز مسلط خواهید شد. این مجموعه آموزشی شامل سه بخش می باشد. در این مطلب هر سه بخش این مجموعه برای شما آماده شده است. شما با مشاهده هر سه بخش این مجموعه آموزشی به یک فرد حرفه ای در زمینه مدیریت سرور های SQL تبدیل خواهید شد.

ویژگی دوره SQL Server Administration

شما با استفاده از این مجموعه آموزشی تصویری که مختص به مدیریت سرور های SQL می باشد یاد خواهید گرفت تا سرور خود را به شکل کامل و بی نقصی مدیریت کنید. در این دوره آموزشی شما دانش آموزان گرامی ۵۹ جلسه آموزشی را در پیش روی خود خواهید داشت.

لازم بذکر است که اگر می خواهید به شکل حرفه ای مدیریت سرور های SQL را دنبال کنید، نیازمند مشاهده بخش ها بعدی این مجموعه آموزشی خواهید بود. در پایین می توانید به دو بخش دیگر این مجموعه دسترسی پیدا کنید.

مشخصات دوره آموزشی SQL Server Administration :

 • ناشر: Udemy
 • مدرس: Raphael Asghar
 • سطح: مقدماتی تا پیشرفته
 • مدت زمان: ۲۸:۵۲:۱۶
 • تعداد دروس: ۱۴۷ درس
 • زبان: انگلیسی

سرفصل‌های SQL Server Administration

SQL Server Administration Part 1

What is a Domain

۰۷:۱۲

Software to download and install

۰۸:۰۳

POST ADDENDUM

۰۸:۱۱

APPS NEEDED

۰۷:۳۴

CREATE VM

۱۸:۲۲

INSTALL SQL SERVER 2017

۰۹:۴۳

ADVENTUREWORKS 2017 DB

۰۸:۱۳

COMPARISON OF SQL 2014 VS 2017

۰۲:۳۸

Create Virtual Machine Domain Controller

۰۶:۰۰

Promote Domain Controller to Active Directory

۱۵:۰۶

Create Vm for SQL Server 2012 Install Part1

۱۰:۲۹

Create Vm for SQL Server 2012 Install Part 2

۱۳:۴۶

Install SQL On Separate Drive with Service Accounts Part 1

۱۱:۱۳

Install SQL On Separate Drive with Service Accounts Part 2

۱۳:۲۳

Installing Service Packs and Fixes SP2

۰۹:۲۰

Touring SQL Server Management Studio

۱۰:۲۸

Introduction to System Databases

۱۳:۳۲

SQL Server Data and Log Files

۰۸:۲۱

Detail Transaction log ATM Example

۰۷:۳۵

Auto Growth and sizing of transaction log

۱۶:۱۱

Types of Recovery Models

۱۲:۱۵

Function fn_dblog to view inside a transaction log

۰۷:۱۸

What is virtual log file VLF

۱۱:۲۲

Create a SQL database

۱۴:۰۶

The importance of Tempdb

۱۳:۲۴

Attach and detach a database

۰۸:۲۸

Introduction to Backups

۱۳:۴۵

Full Database Backup

۱۰:۵۹

Transactional Log Backups

۱۰:۵۶

Differential Backups

۰۸:۱۶

Introduction to Restore

۰۵:۱۹

Restore database with GUI

۱۱:۳۹

Restore database using differential

۰۹:۱۱

Recovery mode with tail log backup

۱۱:۵۶

Backup using Maintenance plan

۱۱:۱۱

Backup database using Maintenance plan

۱۰:۳۳

Maintenance Plan Tasks

۰۵:۴۵

Don’t shrink a database

۱۵:۴۳

The importance of using SQL Server Agent

۰۷:۵۸

Create a simple backup job using SQL Server Agent

۰۵:۲۰

The importance of DBCC CheckDB

۰۹:۳۸

Using SQL Server Agent with multiple steps

۰۵:۵۹

Setting up SQL Database Mail

۱۰:۵۸

Setting up SQL Database Mail Part2

۰۵:۱۶

Setting up alerts Severity Errors from 17 to 25

۱۴:۲۳

Central Management with SQL Server Agent

۰۰:۵۲

Central Management with SQL Server Agent

۱۲:۲۱

Installing free VMware Pro Player for virtualization

۱۷:۴۴

Introduction to SQL Server Security

۱۳:۴۴

Demonstration of Users Logins Roles

۱۱:۴۳

Managing security with T SQL

۰۶:۲۷

Selecting Authentication or Mixed Mode security

۱۳:۱۹

Accessing SQL Server using SQL Login

۱۲:۴۶

Understanding SQL Server Roles

۱۱:۴۵

Managing SQL Server Roles via TSQL

۰۵:۵۷

SQL Server Roles Demonstration

۱۲:۵۹

Managing SQL Server Permissions

۱۴:۳۸

Best SQL Server Practice Security

۱۳:۲۲

SQL ADMINISTRATION PART 2 TABLE OF CONTENT

۰۰:۵۳

SQL Server Administration Part 2

Introduction

۰۶:۲۸

Install SQL Server 214

۱۴:۴۰

Install SQL Suite

۱۱:۲۰

POST ADDENDUM

۰۸:۱۱

APPS NEEDED

۰۷:۳۴

CREATE VM

۱۸:۲۲

INSTALL SQL SERVER 2017

۰۹:۴۳

ADVENTUREWORKS 2017 DB

۰۸:۱۳

COMPARISON SQL SERVER 2014 VS 2017

۰۲:۳۸

Clustered Index

۱۶:۵۹

Create non cluster index

۱۲:۰۷

Composite Index

۱۸:۰۶

Use or not use indexes

۱۱:۲۰

Deciding factors in creating indexes

۲۰:۰۹

using sql profler for indexes

۱۹:۴۱

Reorganize and Rebuild Indexes

۱۵:۴۷

Into To SQL Profiler

۱۷:۵۷

SQL Profiler longest running query

۱۳:۳۷

Audit logins

۱۲:۱۱

SQL Profile with Index Tuning

۱۰:۴۰

SQL Profiler Best Practice

۰۵:۲۴

SQL Server Side Trace

۱۶:۳۱

Database Engine Tuning Advisor

۱۲:۱۰

Statistics

۱۱:۴۴

Activity Monitor

۱۴:۰۱

SQL Performance Monitor

۱۶:۲۴

SQL Performance hardware issues

۱۲:۴۹

SQL Performance Monitoring Hardware CPU

۱۶:۴۷

SQL Performance Monitoring Hardware memory

۱۰:۱۰

SQL Performance Monitoring Hardware disks

۰۸:۴۶

۲۳ SQL Perfmon scehdule

۰۸:۵۱

DMV

۱۳:۵۳

Block and Locks

۱۳:۱۵

BLOCKING

۱۰:۴۵

Deadlock

۰۴:۴۵

Extended Events

۱۸:۲۰

Extended Events via TSQL

۱۱:۵۹

Database Snapshots

۱۵:۱۲

Import Export Data

۱۰:۰۱

BCP

۱۲:۵۹

Partition

۱۹:۵۱

Partition part 2

۱۹:۵۱

Partition 3

۱۲:۴۶

Contained datababase Part 1

۱۱:۴۷

Contained datababase Part 2

۱۰:۱۲

Policy Based Management

۱۸:۴۶

Linked Servers

۰۸:۲۰

SQL server and agent logs

۰۵:۲۴

SQL ADMINISTRATION PART 3

۰۵:۳۲

SQL Server Administration Part 3

Getting A SQL DBA Job

۰۶:۳۵

VMware Workstation 12 and Domain Controller Part 1

۱۹:۵۹

POST ADDENDUM

۰۸:۱۱

APPS NEEDED

۰۷:۳۴

CREATE VM

۱۸:۲۲

INSTALL SQL SERVER 2017

۰۹:۴۳

ADVENTUREWORKS 2017 DB

۰۸:۱۳

COMPARISON SQL 2014 VS 2017

۰۲:۳۸

VMware Workstation 12 and Domain Controller Part 2

۱۹:۵۰

Server1 installation part 1

۱۱:۱۵

Server1 installation part 2

۰۹:۳۴

Server 2 installation part 1

۱۳:۳۵

Server 2 installation part 2

۱۳:۲۵

Server 2 installation part 3

۱۵:۰۰

Server 2 installation part 4

۱۵:۳۴

Log Shipping Part 1

۱۵:۳۳

Log Shipping Part 2

۱۸:۳۲

Log Shipping Part 3

۱۷:۰۶

Log shipping Manual Failover part 1

۱۲:۱۱

Log shipping Manual Failover part 2

۱۰:۴۸

Orphans

۱۸:۲۹

Monitoring Log Shipping

۱۴:۱۶

Database Mirroring

۱۸:۴۳

Database Mirroring using GUI part 1

۱۲:۳۱

Database Mirroring using GUI part 2

۱۳:۱۱

Database Mirroring Monitoring part 1

۱۲:۴۰

Database Mirroring Monitoring part 2

۰۹:۵۵

Replication

۱۲:۴۳

Transactional Replication part 1

۱۱:۱۵

Transactional Replication part 2

۱۲:۳۵

Peer to Peer Replication part 1

۱۱:۱۴

Peer to Peer Replication part 2

۱۲:۴۴

Always On

۱۷:۱۹

Always On Requisite part 1

۰۹:۵۳

Always On Requisite part 2

۱۲:۱۶

Always On Setup Cluster

۱۴:۴۰

Always On Demo part 1

۱۴:۵۰

Always On Demo part 2

۱۸:۱۵

Backup Replicas

۱۳:۲۳

Part1: While not ‘mandatory’, it is highly recommended that the student take my first course T-SQL – and have access to a desktop or laptop. All software, scripts, documentation will be provided

Part2: All the student needs is a laptop or a desktop. All material where appropriate will be downloaded via internet. Plus, you will need as a pre-requisite SQL Administration Part 1. All scripts and documentation will be provided by me to the student via zip file.

Part3: It is strongly advised that students take SQL Administration Part 1 and SQL Administration Part 2 first before taking this course as this builds upon the concepts taught and discussed in those courses. Also, Learn T-SQL course is highly recommended. All the material and software that the students needs will be downloaded and the SQL scripts will be provided by me where applicable.

SQL Server Administration Part1

پس از Extract با Player دلخواه خود مشاهده کنید.

Udemy – SQL Server Administration Part 1

دانلود بخش ۱ – ۱ گیگابایت

دانلود بخش ۲ – ۵۸۲ مگابایت

Udemy – SQL Server Administration Part 2

دانلود بخش ۱ – ۱ گیگابایت

دانلود بخش ۲ – ۸۰۸ مگابایت

Udemy – SQL Server Administration Part 3 2017-3

دانلود بخش ۱ – ۱ گیگابایت

دانلود بخش ۲ – ۲۳۴ مگابایت

گذرواژه فایل(ها): Password: www.downloadly.ir

 

پسورد فایل : www.powerdl.in
گزارش لینک خراب
 • ارسال شده توسط :
  admin
 • تعداد بازدید :
  1323 views
اشتراک گذاری

خواهشمندیم برای ارسال دیدگاه، وارد حساب کاربری خود شوید.